Americký zpěvák a hudebník, spolutvůrce desky When the wall came down

6/2005

Where and when you heard for the first time about Karel Zich, when did you meet him for the first time and tell us about it?

I first heard about Karel when I was on tour in the United Kingdom through my friend Helena Wilson. She's from outside Prague, but has been living in London, England for years. Helena got me in touch with Multisonic Records who offered me a recording deal. I was to come to Prague and record with Karel and his great group Flop.

What was your first impression of meeting Karel Zich?

My first impression of Karel was most accurate. I thought him to be a very nice person.

How would you charakterize him?

I would characterize Karel as a very warm, friendly person. He was lighthearted, always smiling and quick to laugh.

What comes to your mind when you hear the name Karel Zich?

I think of a wonderfully talented musician and songwriter who possessed a beautiful voice perfectly suited for ballads or Rock and Roll.

Could you tell us some experience you had together?

I remember great times in the recording studio together making music. I have a fond memory of Karel taking me for a drive to the countryside for a hearty Czech meal. Though he spoke little English and I less Czech, we seemed to communicate through music and humor and had a wonderful afternoon with a Czech lunch accompanied by the best pivo in the world!

I also remember getting to attend a performance by Karel & Flop at a beautiful hall in Prague. Karel played an acoustic/electric Ovation guitar and gave a fantastic performance. It was easy to see why he was so popular in Chech Republic. I miss him.

 

český překlad:

Kde jste poprvé slyšel o Karlovi?

O Karlovi jsem poprvé slyšel,když jsem byl na turné v Anglii,díky mé přítelkyni Heleně Wilson. Ona je z okolí Prahy.ale bydlí v Londýně,v Anglii,už léta. Helena mě dostala do kontaktu s Multisonic Records,se kterými jsem se dohodl na nahrávání. Měl jsem jet do Prahy a nahrávat s Karlem a jeho skvělou kapelou Flop.

Jaký byl Váš první dojem ze setkání s Karlem?

Můj první dojem byl nejsprávnější. Měl jsem ho za velmi příjemného člověka.

Jak byste Karla charakterizoval?

Karla bych charakterizoval jako velmi laskavého, přátelského člověka. Byl veselý, stále usměvavý a schopný se snadno rozesmát.

Co se Vám vybaví,když se řekne Karel Zich?

Myslím na obdivuhodně talentovaného muzikanta a skladatele s nádherným hlasem skvěle se hodícím pro balady nebo rokenrol.

Nějaký Váš společný zážitek

Vzpomínám na skvěle strávený čas ve studiu,kde jsme společně dělali muziku.Mám krásnou vzpomínku na Karla,jak mě vzal na venkov na skutečně české jídlo.Ačkoliv mluvil jen trochu anglicky a já ještě méně česky, rozuměli jsme si díky hudbě a humoru a užili si skvělé odpoledne s českým obědem, doprovázeným tím best pivem na světě!

Také si pamatuji návštěvu Karlova koncertu s jeho kapelou Flop v jedné nádherné hale v Praze. Karel hrál na elektroakustickou kytaru a předvedl fantastický výkon. Bylo snadné zjistit,proč byl v Čechách tak populární. Chybí mi.