Alenka v říši divů

(Living next door to Alice)

hudba Nicky Chinn – text Zdeněk Rytíř

 

Telegram s adresou svět

píšu v něm pět vlídných vět

jedné dívce

kdopak ví, kam jej zítra pošta doručí

a kolik náhod mu poručí

chtěl bych jen vidět tvář očí

které budou jej číst.

 

Šel bych cestou prašnou

co nikdo nezměří

sám jedenkrát bych s plnou brašnou

cinknul u dveří

bude v očích mít úžas

jak Alenka v říši divů

i když dá mi košem

až řádky bude číst

já chtěl bych být tím listonošem

neboť jsem si jist

bude v očích mít úžas

jak Alenka v říši divů.

 

Já nechal všechna okna dokořán

a díval se na svět ze všech stran

jak se koulí

a celý den přemítám

o dívce neznámé

proč už se dávno neznáme

snad adresu najde

toto poselství mé.

 

Šel bych cestou prašnou

co nikdo nezměří

sám jedenkrát bych s plnou brašnou

cinknul u dveří

bude v očích mít úžas

jak Alenka v říši divů

i když dá mi košem

až řádky bude číst

já chtěl bych být tím listonošem

neboť jsem si jist

bude v očích mít úžas

jak Alenka v říši divů.

 

Odmítli můj telegram

a řekli poslat jej není kam

adresa schází

a celý den přemítám

o dívce neznámé

proč už se dávno neznáme

snad adresu najde

poselství.

 

Šel bych cestou prašnou

co nikdo nezměří

sám jedenkrát bych s plnou brašnou

cinknul u dveří

bude v očích mít úžas

jak Alenka v říši divů

i když dá mi košem

až řádky bude číst

já chtěl bych být tím listonošem

neboť jsem si jist

bude v očích mít úžas

jak Alenka v říši divů

bude v očích mít úžas

jak Alenka v říši divů.

 zpět