Texty

J

Jackson (EN)

Jackson (EN&CZ)

Jailhouse rock

Jak jdem tím zdejším světem

Jak je Praha veliká

Jako když hrách na zeď hází

Já jsem pořád tvůj

Já neměl s kým si hrát

Já se koulím

Já si tě najdu

Já ti zpívám

Já, ty a pes

Je mi líto

Je mráz

Je to fajn, mámo

Jeden tón

Jednou hm a jednou mm

Jednou už jsem tě získal málem

Jednu radu ti dám

Jehla a nit

Jehličí

Jeho smích tu zní

Jozue

Jsem ready

zpět