Le písničko

hudba ? – text ?

 

Když v noci kraj má víčka zavřená

Hoř, ohni můj, a tvář mi zčervená

Pak ruka má do strun se zaplétá

A píseň stoletá jak tažný pták pryč odlétá

 

Le písničko k místům vzdáleným

Kde svou mámu i lásku tajnou mám

Le kam vane vítr, kam táhne dým

Pozdrav známé a zpátky přile k nám

 

Jsem zálesák a dámy prominou

Že radši dál chci srůst s pustinou

já hvězdy mám jak cvočky u nohou

______________________

 

Le písničko k místům vzdáleným

Kde svou mámu i lásku tajnou mám

Le kam vane vítr, kam táhne dým

Pozdrav známé a zpátky přile k nám

 

Až  v ohni mém už dřívka pohasnou

Jen vychutnám tu chvíli úžasnou

Les hrozí tmou a cítím mírný chlad

Já půjdu na mech spát, o blízkých svých si nechám zdát

 

Le písničko k místům vzdáleným

Kde svou mámu i lásku tajnou mám

Le kam vane vítr, kam táhne dým

Pozdrav známé a zpátky přile k nám

 zpět