Talár a moudrost

hudba K. Zich – text M. Prostějovský

1973

 

S tím, co vážnost dodá chvílím,

V nichž známým hlasem právo promlouvá

Dnes terčem je zájmu, stále sílí

Do jiných rovin vše se posouvá

Ten případ nese nádech chvílí vážných,

Ač zdá se jasný, chybí doznání

Teď zvenčí ho rázně vede strážný

Soud potáhne se spoustu dní

 

Tvůj talár, tvá moudrost zákon chrání

Hej, soudče, znám Tvé poslání

Je těžké soudit v tomhle stání

Vést souboj s mistry ve lhaní

 

Vše zdá se stejné málem potisící

On dál vinu svou však odmítá

Kde vzal tu drzost?ptaj se přísedící

Kdo ví, kde je pravda ukrytá?

Ptám se, ptám, kde vina je, co tíží?

Hej, soudče, kdy jsme pravdě blíž?

Kolik tváří dnes k tobě s úctou vzhlíží?

Hej, soudče, jak nám odpovíš?

 

On doufá stále v osud příznivější

Snad náhle v poušti najde oázu

Však blíž, blíž je jasný zákon zdejší

A suchá tíha důkazů

 

Hej, soudče, znám tvé poslání

Soudče, zbývá málo dní

 

Talár tvůj moudrost hříchy váží,

Hej, soudče, nic tě nezlomí

Svou zbraň máš, tys poznal význam stáží

V nitrech, kde tíží svědomí

Svědomí

 zpět