Vejdi

(Mandy)

hudba S. English, R. Keer - text P. Vrba

 

Rovnám třásně záclonám

knížku marně zkouším číst

vstávám, usedám

cítím závrať

snad mě nehledáš

v jiném poschodí.

 

Přijdu posté ke dveřím

slyším tě a nevěřím

jak tě pozvu dál

až zvonek rozezníš

já mnoho slov si tkal

však teď umím pouhé, ó vejdi

 

Neznám víc

umím říct pouhé vejdi

já teď neumím nic než vejdi

zazní vstříc pouhé nic krátké vejdi

slovo pouhé, co znám je, vejdi.

 

Vodu kytce já už dal

novou píseň párkrát hrál

deska došumí

a zas ji pouštím

já víc neumím

má paměť je pouští

jen vejdi.

 

Neznám víc

umím říct pouhé vejdi

já teď neumím nic než vejdi

zazní vstříc pouhé nic krátké vejdi

slovo pouhé co znám je vejdi.

 

Teď jdeš pavlačí

poznám tvou chůzi

víc říct nestačím

kde jsou mé múzy

než vejdi

zazní vstříc pouhé nic krátké vejdi

slovo pouhé co znám je vejdi.

 

Neznám víc

umím říct pouhé vejdi

já teď neumím nic než vejdi

zazní vstříc pouhé nic krátké vejdi

slovo pouhé co znám je vejdi.

Neznám víc

umím říct pouhé vejdi

slovo pouhé co znám.

 zpět