Americká královna rokenrolu, spolutvůrce desky Let's have a party in Prague

7/2005

Where and when you heard for the first time about Karel Zich, when did you meet him for the first time and tell us about it?

I met Karel at the Prague airport when I came there to record an album with him.
What was your first impression of meeting Karel Zich?

I remember thinking he was a good lookin' guy, well-dressed and mannerly - so I liked him right off.

How would you charakterize him?

I knoew he was a big star in the Czech Rep., but you wouldn't kniw it by talking to him.  He was very humble, very talented, and very much a gentleman.

What comes to your mind when you hear the name Karel Zich?

Our having fun singing together in the recording studio, and him showing my husband and me around Prague for our photo shoot for the album cover.

Could you tell us some experience you had together?

Well, I do remember having to say good-bye to him and the other buys we worked with, and I couoldn't help but cry - that doesn't ever happen. But it was the last time I saw him.

Karel will be greatly missed.  He was a fine human being!

 

český překlad:

Kde jste se poprvé setkala s Karlem Zichem a jak na Vás působil?

Karla jsem potkala na pražském letišti, když jsem přijela s ním natočit desku.

Jaký byl Váš první dojem ze setkání s Karlem?

Pamatuji si,že jsem si myslela,že je to hezký muž, vkusně oblečený a zdvořilý – takže se mi hned zalíbil.

Jak byste Karla charakterizovala?

Věděla jsem,že je v České republice velkou hvězdou,ale pokud jste s ním mluvili,nepoznali byste to. Byl velmi skromný, velice talentovaný a velký gentleman.

Co se Vám vybaví, když se řekne Karel Zich?

Jak jsme si užívali společný čas v nahrávacím studiu, nebo jak Karel mého muže a mě provázel po Praze kvůli fotkám na obal desky.

Nějaký Váš společný zážitek

Pamatuji si, jak jsem musela říct „nashledanou“ nejen Karlovi, ale i ostatním, se kterými jsme pracovali. Nemohla jsem si pomoct, ale plakala jsem. Bylo to naposledy, co jsem ho viděla.

Karel bude velmi postrádán. Byla to ušlechtilá lidská bytost.