Spí Jeruzalém (Oh, Jerusalem)

spirituál – text Jiří Tichota

 

/: Spí Jeruzalém :/

/: hvězda nová zdá se tmou mihotá se

v dálce nad horama svítá. :/

 

Malé dítě houpy hou

z hadříčků peřinku má

dnes se narodil král aby s námi žil

ten příběh z Bible každý zná

v dálce nad horama svítá.

 

/: Spí Jeruzalém :/

bílé sloupy chrámů

tmou září k ránu

v dálce nad horama svítá.

 

Boží syn k nám přichází

z hadříčků peřinku má

písničky veselé zpívají mu andělé

ten příběh z Bible každý zná

v dálce nad horama svítá.

 

/: Spí Jeruzalém :/

/: hvězda nová zdá se tmou mihotá se

v dálce nad horama svítá. :/

 zpět